ReadyPlanet.com
dot dot
dot
.
dot
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 1
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 2
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 3
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 4
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 5
bulletเมนูอาหารโต๊ะจีน 6
dot
รวมผลงานโต๊ะจีนประเภทต่างๆ
dot
bulletโต๊ะจีนงานแต่งงาน
bulletโต๊ะจีนงานเลี้ยงสังสรรค์
bulletโต๊ะจีนงานบวช
bulletโต๊ะจีนงานหมั้น
bulletโต๊ะจีนทำบุญบ้าน
bulletโต๊ะจีนงานทำบุญเลี้ยงพระ
bulletโต๊ะจีนงานวัดเกิด
bulletโต๊ะจีนงานศพ
bulletโต๊ะจีนงานศาลเจ้า
bulletโต๊ะจีนงานประจำปี
dot
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดงาน
dot
bulletสูตรการคำนวนจำนวนแขก
bulletเพลงที่นิยมในงานแต่ง
bulletลำดับขั้นตอนในวันจัดงานแต่ง
bulletงานทำบุญเลี้ยงพระ
bulletพิธีงานหมั้นแบบไทย
bulletพิธีงานหมั้นแบบจีน
bulletสคริปงานแต่ง
รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวช งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชนอกสถานที่ จัดขึ้นที่โรงสีย่านบางบัวทอง รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 175 โต๊ะ

รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวช

งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชนอกสถานที่ จัดขึ้นที่โรงสีย่านบางบัวทอง

รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 175 โต๊ะ

รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชบริการรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชนอกสถานที่รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวช

 

รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่เมื่อเอ่ยถึงอาหารจีนหลายท่านคงนึกถึงของกินที่มีความหลากหลายทั้งรสชาติและในการทำ จนมีคำกล่าวว่า “แฟชั่นต้องฝรั่งเศส ส่วนอาหารต้องจีน” (法国的服装,中国的菜)สืบ เนื่องจากความเป็นประเทศที่มีขยายอาณาเขตกว้างใหญ่ ทำให้จีนประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยใหญ่ซึ่งอาศัยตามท้องที่ต่าง ๆ และคนเหล่านี้ต่างก็มีประเพณีนิยมการกินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ส่งผลให้ยูเนสโกการกินของจีนมีความหลากหลายดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ ชาวจีนให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการบริโภคนับตั้งแต่รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชงในสมัยโบราณ แม้แต่ปฐมสมโพธิหลุนอวี่《论语》ของขงจื๊อ(孔子)ยังมีบทความตอนหนึ่งกล่าวถึงการกินโดยเฉพาะร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ จึงไม่แปลกที่อะไรที่ชาวจีนจะคนเจ้าระเบียบในเรื่องการทำอาหาร เช่น ผักชนิดไหนควรผัดรวมรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชกันเพื่อให้ได้รสชาติที่ กลมกล่อมร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ หรือควรใช้กรรมวิธีใดในการปรุงอาหารแต่ละชนิด ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกลิ่นและสีอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีภาษิตเกี่ยวกับโภชนากรในการบริโภคอาหารให้เหมาะกับฤดูกาล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสุขภาพรวมไปถึงการลงรายคนพิถีพิถันในเรื่องของอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ในการทานอาหารแต่ละชนิด สิ่งเหล่านี้ค่อย ๆ กลายเป็นประเพณีนิยมอาหารของชนชาติจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา ประเพณีนิยมต่าง ๆ ในวันเทศกาล ฯลฯร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ เป็นที่ทราบกันดีว่า ธัญพืชถือเป็นอาหารหลักของชาวจีนมานานนับหลายพันปี นับจากการค้นพบโม่หินครั้งแรกหลังสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (西汉ราว 206 ปีก่อนค.ศ. - ค.ศ. 25) ชาวจีนก็เริ่มนำธัญพืชมาสีให้เป็นราชวงศ์ และยังแปรรูปให้อยู่ในรูปของแป้งหมี่อีกด้วย กรรมวิธีการแปรรูปเช่นนี้ ส่งผลให้มนุษย์สามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหาร ร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่เพราะทุกวันนี้เรามีขนมปัรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชงร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ ขนมเค้ก เส้นหมี่ คุกกี้ ฯลฯ วางขายตามท้องตลาดให้เลือกกันได้หลากหลาย ในส่วนของขนมหวานของจีนนั้น ราชวงศ์ของแต่ละถิ่นถือว่ามีความโรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชดดเด่นเรื่องรสชาติและขบวนการการผลิตซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยกดังเช่นเช่น ราชวงศ์รูปเกือกม้า(马蹄饼)ของปักกิ่ง (北京), ต้าจิ้วเจี้ย(大救驾)ของมณฑลอานฮุย(安徽省), เสี่ยวปักกิ่ง(小凤饼)ของกวางเจา(广州), หวงเฉียวเซาปิ่ง(黄桥烧小饼)ร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชของมณฑลเจียงซู(江苏省), เจียนปิ่ง(煎饼)ของเทียนจิน(天津), ม.ร.ว.ปิ้งโจวชุน(周村烧饼)ของซานตง(山东省)ฯลฯ แม้ว่าราชวงศ์เหล่านี้จะมีส่วนผสมหลักเหมือนกันคือแป้งสาลี แต่ยังมีความแตกต่างในเรื่องของวิธีการทำและส่วนผสมอื่น ๆ ซึ่งทำให้ได้ม.ร.ว.ที่มีรสชาติแปลกแยกกันไป ทั้งนี้ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาของพระราชวงศ์แต่ละชนิดอีกด้วย ยกกระสวนที่น่าสนใจสัก 2 - 3 ชนิดมาเล่าสู่กันฟังร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ เริ่มจากพระราชวงศ์รูปเกือกม้าของปักกิ่ง ปรากฏครั้งแรกในราชสำนักชิงร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ ที่มาของชื่อขนมได้จากรูปร่างซึ่งคล้ายกับเกือกม้า จุดที่น่าสนใจก็คือ ขนมชนิดนี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ม.ร.ว.สมดังฝัน” (圆梦饼) อีกด้วย เล่ากันว่าร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ กลางดึกในคืนหนึ่ง ซูสีไทเฮา(慈禧太后)ทรงพระสุบินว่าได้เสวยม.ร.ว. วันรุ่งขึ้นหลังจากตื่นบรรทม จึงมีประภาษให้ห้องกระชอนทำม.ร.ว. หลังจากเสวยเสร็จก็ถือว่าพระสุบินของทหารบกเป็นจริง จากนั้นส่วนพระองค์จึงตรัสถามว่าใครเป็นผู้ทำขนมถวาย เมื่อทราบว่าผู้ทำชื่อจ้าวหย่งโซ่ว(赵永寿)ทหารบกก็เกิดความปรีดาอย่างมาก เพราะนอกจากจะความพึงพอใจแล้ว ยังได้ทานขนมที่ชื่อของผู้ปรุงมีความหมายเป็นว่า อายุยืนยาวชั่วกัปชั่วกัลป์(永寿)อีกด้วย ขณะที่ทานจะนำเอาเนื้อหมูผัดที่ผ่านการปรุงรสกระดกกระดนโด่แล้ว มาวางไว้ตรงกลางของเนื้อขนม ส่วนม.ร.ว.ต้าจิ้วเจี้ยขอความมีระเบียบ เล่ากันว่าชื่อของขนมมีที่มาจากการมีส่วนช่วยชีวิตของปฐมจุฑาธิปไตยแห่งม.ร.ว.ซ่งจ้าวควงอิ้น(รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวช赵匡胤)ไว้ในปีค.ศ. 956 (คำว่า大救 ในภาษาจีนหมายถึง การช่วยชีวิตครั้งใหญ่) ส่วนผสมหลักของขนมชนิดนี้ประกอบด้วยแป้ง, น้ำตาล, ส้มจิ๊ด(金橘)และผลวอลนัท(核桃仁) ร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่หลังจากนำส่วนผสมเหล่านี้มาเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงนำลงไปทอดในน้ำมันจนสุก สีที่ได้จากการทอดจะเป็นสีขาวน้ำนม ราชวงศ์ชนิดนี้เป็นที่ร่ำลือในเรื่องของความหอมของกลิ่นผลไม้และเป็นขนมที่ไม่อมน้ำมัน นอกจากนี้ยังรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชมีขนมเจียนปิ่งของเทียนจิน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าอาหาร ด้วยส่วนผสมหลักอย่างแป้งข้าวเจ้า(小米面) แป้งถั่วเขียว(绿豆面) วิธีการทำเริ่มจากนำแป้งทั้งสองชนิดมาเคล้าให้เข้ากันจนมีลักษณะเหลวคล้ายกาว จากนั้นจึงละเลงลงบนเตา แผ่แป้งออกเป็นรูปวงกลม จากนั้นจึงใช้ไม้พายเกลี่ยแป้งให้เป็นแผ่นบาง เมื่อแป้งเริ่มสุกได้ที่จึงตอกไข่ ทาด้วยซอสปรุงรรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชส โรยต้นหอมซอยหรือผักชีซอย แล้วจึงวางปาท่องโก๋ไว้ด้านบน ม้วนให้เป็นรูปก็สามารถรับประทานได้ หลายปีมานี้ เราจะพบเห็นรถเข็นที่ขายขนมเจียนปิ่งอยู่ทุกซอกทุกมุมบนถนนในปักกิ่ง ถือเป็นอาหารเช้าเลิศรสซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนและชาวต่างชาติร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงารับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชบวชยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ เส้นหมี่ของจีนมีมากมายหลายชนิดให้เลือกทานรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวช ซึ่งแต่ละชนิดต่างมีเอกลักษณ์ในเรื่องของรสชาติ และกรรมวิธีการทำแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น เตาเซวียเมี่ยน(刀削面)ของมณฑลซานซี(山西省) ตานตานเมี่ยน(担担面)ของมณฑลเสฉวน(四川省) บะหมี่ราเมน(拉面)ของเมืองหลันโจว(兰州市)ฯลฯ ทั้งนี้เพราะชื่อของเส้นหมี่แต่ละชนิดต่างมีที่มาซึ่งมีความหลากหลาย อาทิ เตาเซวียเมี่ยนซึ่งเรียกอีกชื่อว่าหมี่ใบหลิว(柳叶面)เพราะความที่ตัวเส้นมีลักษณะคล้ายใบหลิวปาท่องโก๋ ความโดดเด่นของการควั่นเส้นร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่(削面)ถือเป็นเทคนิคการทำเส้นหมี่ชนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยการฝึกฝรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวช โดยที่มือหนึ่งของผู้ทำจะจับแท่งแป้งไว้ ส่วนมือข้างที่เหลือจะจับมีดควั่นแป้งออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แป้งแต่ละก้อนที่มีขนาดความหนาและความกว้างของมุมทั้งสามใกล้เคียงกัน จะค่อย ๆ ตกลงไปในกระทะที่ตั้งน้ำเดือด หลังจากที่แป้งสุก จะช้อนขึ้นมาทานพร้อมกับผักต่าง ๆ นอกจากนี้ เส้นราเมนของหลันโจวซึ่งมีที่มาของชื่อมาจากการดึงเส้นร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่(拉面) เป็นอาหารที่ต้องประณีตทุกขบวนการการทำ โดยเฉพาะการนวดแป้งซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิคแลรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชะประจักษนิยมของผู้ทำ ในรายที่ทำจนชำนาญสามารถดึงเส้นราเมนให้มีความยาวจนสามารถต้มหมี่ได้เป็นชาม ๆ ความโดดเด่นของการทำเส้นหมี่ชนิดรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชนี้ ยังสามารถสนองตอบความชอบส่วนบุคคลของผู้รับประทานได้ เพราะผู้ทำสามารถทำให้เป็นรูปใบไม้, เส้นใหญ่ ๆ , เส้นเล็ก ๆ หรือจะเป็นเส้นหมี่เส้นเดียวในหม้อก็ได้ ทั้งนี้เพราะ ยังมีกระชอนปรุงที่มีเอกลักษณ์ของตน ชาวจีนเรียกย่อ ๆ ว่า 1 แดง 2 เขียว 3 ขาว 4 เหลืองและ 5 ความใส (一红、二绿、三白、四黄รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวช、五清)ร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่สีแดงหมายถึง น้ำมันพริก สีเขียวหมายถึง ผักหอม กระเทียมหอม สีขาวหมายถึง หัวผักกาดแผ่น สีเหลืองหมายถึง เส้นหมี่ ส่วนความใสหมายถึง น้ำซุปที่ได้จาการตุ๋นเนื้อจามรีหรือเนื้อวัว ซึ่งเมื่อส่วนผสมทุกอย่างข้างต้นมารวมกันในบะหมี่หนึ่งชาม อาหารที่ได้จะมีกลิ่นหอมและมีรสเผ็ดร้อน ปัจจุบันนี้ เราสามารถพบเห็นบะหมี่ราเมนสูตรต้นตำรับของเมืองหลันโรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชจวไปทั่วทุกหนแห่งในเมืองปักกิ่ง แต่รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชอาจมีการดัดแปลงแก้รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชไขน้ำซุปที่จากเดิมทำจากเนื้อจามรีหรือเนื้อวัวมาเป็นเนื้อชนิดอื่นแทน หรือตานตานเมี่ยนของเสฉวนซึ่งได้ชื่อจากการหาบเร่ขายหมี่ชนิดนี้ เพราะคำว่า 担ร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ (ตาน) ในภาษาจีนแปลว่า คานหาบ โดยหม้อด้านหนึ่งของคานหาบจะเป็นหม้อน้ำแกงตั้งบนไฟ และอีกด้านเป็นเส้นหมี่และเครื่องหมายกรณฑ์ปรุง สามารถนำส่วนผสมทั้งสองด้านตักใส่ภาชนะและทานได้ทันที หรือใส่น้ำมันพริกเพื่อให้เกิดรสเผ็ดชา หรืออาจใส่งาดำ ถั่วลิสง กระเทียมหอมสด น้ำมันงา เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและความหอมของบะหมี่ ร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ เมื่อกล่าวถึงอาหารประจำถิ่นของชาวจีนแล้วสามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้เป็น อาหารของชาวจีนทางเหนือและอาหารของชาวจีนทางใต้ ทั้งนี้ใช้เกณฑ์ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประวัติแบ่งแยกภาคเหนือและภาคใต้ของรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชจีนด้วยแม่น้ำแยงซีเกียง(长江) ร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ในอดีตอาหารหลักของชาวเหนือได้แก่ ซัง ธัญพืชต่าง ๆ ม.ร.ว. โจ๊ก ฯลฯ เพื่อเป็นการตอบสนองความความต้องการด้านรสชาติ ชาวจีนทางเหนือจึงคิดวิธีการใส่อาหารจำพวกถั่ว ลูกจ๊อแดง น้ำตาล เกลือหรือมันแป้งสิงคโปร์ ฯลฯ ลงในอาหารหลักเหล่านี้ มองอย่างกว้าง ๆ จะสังเกตเห็นว่า ชาวจีนทางเหนือให้ความสำคัญกับอาหารหลักและปริมาณ แต่ไม่เน้นเรื่องคุณภาพ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญกับรูปแบบการปรุงอาหารหลักด้วยกรรมวิธีที่หลากหลาย ยกกลุ่มตัวอย่างเช่น อาหารพื้นบ้านของมณฑลซารับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชนซี ก็มีนับร้อย ๆ วิธีกินและมีอาหารพื้นบ้านนับ 72 ชนิด ร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ มีอาหารจำพวกผักให้เห็นบ้างประปรายโดยมากจะเป็นอาหารที่ใช้ในการต้อนรับแขกช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ ร้านอาโป้ย บริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ ตำรับอาหารจำพวกผักของชาวจีนทางเหนือโดยมากจะอยู่ในรูปแบบของผักดองเรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชค็ม ดองดินเปรี้ยว หรือผักในน้ำซอส รวมไปถึงผักตากแห้งและผักสวนครัวที่ปลูกขึ้นเอง ช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ผักหลายชนิดขาดตลาด ชาวปักกิ่งจึงนิยมรับประทานผักเหล่านี้แทน ชาวเมืองซานตงและเหอหนานของจีนนิยมรับประทานหัวหอมใหญ่และหัวเดียวกระเทียมลีบมาก ถึงขนาดที่ชาวเมืองซานตงในบางท้องที่ สามารถรับประทานอาหารได้อร่อยทั้งสามมื้อ ขอแค่มีเพียงหัวหอมใหญ่กับน้ำซอสปรุงรสเท่านั้นเอง โดยเฉพาะการทานขนมเจียนปิ่งที่ขาดผักชนิดนี้เสียไม่ได้เลยร้านอาโป้ย รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนงานบวชริการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนอกสถานที่ ด้วยเหตุที่สภาพอากาศที่หนาวเย็นทางตอนเหนือ เป็นเหตุสำคัญให้ผักมีผลผลิตตามฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ผักกาดขาวหัวใหญ่ (大白菜)กลายเป็นผักประจำบ้านที่ทุกครัวเรือนมีเก็บไว้ รองลงมาเป็นผักกาดขาว


 

 

 
รับจัดโต๊ะจีนงานบวช

รับจัดอาหารโต๊ะจีนงานบวช งานนี้เป็นบริการรับจัดอาหารโต๊ะจีนงานบวชจัดขึ้นที่วัดบางพึ่ง รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 20 โต๊ะ
รับจัดเลี้ยงงานบวช งานนี้เป็นบริการรับจัดเลี้ยงงานบวชนอกสถานที่ รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 70 โต๊ะ
รับจัดโต๊ะจีนงานบวช งานนี้เป็นบริการรับจัดโต๊ะจีนงานบวชนอกสถานที่ จัดขึ้นที่สนามยิงปืนไทรน้อย รับจัดโต๊ะจีน จำนวน 70 โต๊ะ
โต๊ะจีนงานบวช งานนี้เป็นการรับจัดโต๊ะจีนงานบวช จำนวน 25 โต๊ะCopyright © 2011 All Rights Reserved.

ร้านอาโป้ย รับจัดโต๊ะจีน รับจัดตั้งแต่ 10 โต๊ะขึ้นไป และไม่มีบริการให้เช่าอุปกรณ์นะครับ
นายนที เจริญฤทธิ์เสถียร
ที่อยู่ :  เลขที่ 140 เขต : บางรัก แขวง : สี่พระยา
จังหวัด : กทม      รหัสไปรษณีย์ : 10500
เบอร์มือถือ :  064-5424551
อีเมล : arpoy@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.โต๊ะจีน.com